​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl

Vakgebied

  • Intersectoraal
  • Landbouw

Leerplankundig thema

  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Inleiding

24-5-2016

De inleiding geeft achtergrondinformatie over de beroepsgerichte profielen en de keuzevakken. Besproken wordt onder andere de aanleiding van de vernieuwing, de structuur en de onderwijstijd.

​Klik hier voor informatie over de aanleiding voor het schrijven van deze handreiking.