​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Intersectoraal
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Het PTA

24-9-2018

In de pagina's over het PTA wordt aandacht besteed aan het doel en de functie van een PTA en aan de vraag waar een  PTA aan moet voldoen.

​Klik hier voor informatie over het PTA.