​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

De inhoud van Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

25-11-2016

​​Het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid bestaat uit één taak die opgedeeld is in vijf deeltaken. De vijf deeltaken zijn weer uitgewerkt in eindtermen.

​De taak
​De kandidaat kan op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren.


Toelichting op de taak

In bovenstaande taak wordt duidelijk verwezen naar de houding van de leerling: actief en alert. Ook dient de leerling duidelijk zichtbaar te zijn. De duidelijke zichtbaarheid verwijst zowel naar de houding en de non-verbale communicatie als naar kleding of kledingvoorschriften. De veiligheidsdiensten zijn onder andere te herkennen aan hun uniform. Deze mogen alleen gedragen worden na kwalificatie/beëdiging in diensttijd. In de onderwijspraktijk kan ter oriëntatie op een uniformberoep, de zichtbaarheid van leerlingen duidelijk worden door het dragen van t-shirts met opschrift.

In de taak wordt ook verwezen naar gesimuleerde praktijksituaties. Het past niet bij de leeftijd van de leerlingen en het opleidingsniveau om leerlingen in echte praktijksituaties te brengen. Wettelijk gezien is dit niet mogelijk. Om die reden is gekozen om te verwijzen naar gesimuleerde praktijksituaties. In de onderwijspraktijk zijn veel creatieve en uitdagende oplossingen denkbaar. Meer daarover bij het onderdeel lesactiviteiten of lesmateriaal.