​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Deeltaak 5

25-11-2016

​Deeltaak 5: regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein


Toelichting

In de veiligheidsbranche komen veel regelende werkzaamheden voor. Leerlingen oriënteren zich op deze activiteiten door op het eigen schoolplein het fietsverkeer in goede banen te leiden.

Let op: er is bewust gekozen voor de eigen school of het eigen schoolplein. Leerlingen zijn niet bevoegd deze taken uit te voeren op de openbare weg. 

De overige activiteiten in deze deeltaak zijn gericht op het controleren van toegangskaarten, het inrichten van een garderobe en het verrichten van garderobewerkzaamheden. Hiermee kunnen leerlingen een servicegerichte houding oefenen. Dit zijn echter geen taken voor personeel bij de politie, defensie, beveiliging of toezicht. Let er hier op dat leerlingen er op toezien dat waardevolle bezittingen door de bezoekers meegenomen worden.