​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Deeltaak 4

25-11-2016

Deeltaak 4: risicovolle situaties voorkomen


Toelichting

In deze deeltaak krijgen leerlingen onder andere een beeld van de taken en bevoegdheden van de vier beroepsgroepen in de veiligheidsbranche. Het gaat hier om politie, defensie, particuliere beveiliging en toezicht. Al het werk vindt veelal plaats in teamverband. Belangrijke vaardigheden in deze branche zijn (non-verbale) communicatie, observeren, waarnemen, signaleren, de-escaleren en rapporteren. Daarnaast is flexibiliteit, stressbestendigheid en representativiteit belangrijk.

Geweldsspectrum

Het geweldsspectrum waarmee beroepsbeoefenaren te maken krijgen kan variëren. De term 'geweldsspectrum' wordt gebruikt om de intensiteit van geweld aan te duiden. Toezicht en beveiliging zitten laag in het geweldsspectrum. Gewapende conflicten bevinden zich hoog in het geweldsspectrum. Die kunnen voorkomen bij politie en defensie.

Vragen die bijvoorbeeld in de klas besproken kunnen worden:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van werken in de veiligheidsbranche?
  • Welke pet zou een leerling kiezen en waarom?
  • Hoe reageer je als politie, militair, beveiliger en toezichthouder op een winkeldiefstal bijvoorbeeld?
  • Hoe denken leerlingen over gebruik van geweld?

In de deeltaak komen ook technologische ontwikkelingen in de branche aan de orde. Leerlingen dienen voor verschillende doeleinden technologische hulpmiddelen te selecteren. Om dat te kunnen doen moet de leerling kennis hebben over het doel, de functie en het gebruik van technologische hulpmiddelen.

De meest bekende hulpmiddelen zijn de camerabewaking, detectiepoorten, sensoren en drones. Er zijn inmiddels ook diverse apps waarmee eigendommen bewaakt kunnen worden.
Welke spullen vinden vmbo-leerlingen het beveiligen waard en waarom?

In het praktische deel van de deeltaak gaan leerlingen het huis waar zij wonen beoordelen op inbraakgevoeligheid. Daarna geven zij een advies over inbraakbeveiliging.