​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Deeltaak 3

25-11-2016

Deeltaak 3: zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving


Toelichting

Een toezichthouder bij evenementen zorgt ervoor dat evenementen prettig en veilig verlopen. Een evenement is bijvoorbeeld een beurs, een concert of een wedstrijd. De werkzaamheden bestaan uit contact maken met bezoekers en hen de weg wijzen, vragen beantwoorden, verbindend handelen en de-escalerend optreden. Een toezichthouder is ook echt een gastheer of gastvrouw, hij/zij ziet de mensen en zorgt dat hij/zij gezien wordt. Een toezichthouder bij evenementen komt steeds in een andere situatie terecht en werkt in wisselende teams.

Deze deeltaak is er op gericht leerlingen in het vmbo een beeld te geven van de werkzaamheden. Zij leren bezoekers vriendelijk te ontvangen en de weg te wijzen. Leerlingen houden toezicht en leren observeren, signaleren, luisteren en doelgericht met bezoekers te communiceren. Tegelijkertijd leren leerlingen omgaan met emoties van anderen en daarbij de juiste omgangsvormen te kiezen. Zij leren calamiteiten te herkennen en te benoemen en zij maken kennis met de dilemma's in de veiligheidsbranche.

Een evenement in de eigen schoolomgeving kan bijvoorbeeld een ouderavond, een sportdag of een culturele avond zijn. Sociaal communicatieve vaardigheden, omgaan met emoties van anderen en daarbij de juiste omgangsvormen kiezen kunnen geoefend worden via rollenspelen.