​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Deeltaak 2

25-11-2016

​Deeltaak 2: rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving


Toelichting

Observeren, waarnemen en signaleren zijn essentiële vaardigheden in de toezicht en veiligheidsbranche. Over afwijkingen wordt schriftelijk gerapporteerd. Daarbij is de waarheidsgetrouwheid van belang en de chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Het werk in de veiligheidsbranche is deels preventief, deels gericht op het verlenen van service en soms ook repressief van aard. De werkzaamheden vinden veelal op straat plaats. Ook grote bedrijven zoals de spoorwegen, ziekenhuizen en winkelcentra hebben toezichthouders en beveiligers in dienst. Deze beroepsgroep treedt steeds vaker op als gastheer en gastvrouw.

Actueel in de veiligheidsbranche is predictive profiling. Dit is er op gericht om met slimme interventies in de voorbereidingsfase criminele en terroristische activiteiten op te sporen en te stoppen.

De oriëntatie op het vmbo is gericht op waarnemen, observeren, signalen en rapporteren in een gesimuleerde omgeving. Drie vragen kunnen in het onderwijs centraal staan: 

  1. Wat valt op?
  2. Wat is raar?
  3. Wat is ongewoon? 

Alle lesactivteiten vinden plaats in een simulatie. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld in en om de school verdachte situaties gaan observeren. Bijvoorbeeld: een raam dat open staat, een ladder tegen een gevel, een kliko onder een balkon.