​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

De deeltaken

25-11-2016

Het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid bestaat uit één taak die opgedeeld is in vijf deeltaken. De vijf deeltaken zijn weer uitgewerkt in eindtermen.

Alle deeltaken hebben betrekking op de vier beroepsgroepen in de veiligheidsbranche. Het gaat om defensie, politie, de particuliere beveiliging en het (stads)toezicht. Soms liggen er accenten.

Taak
​​De leerling kan op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren.

Deeltaken​
De kandidaat kan: ​

​1. ​fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren
​2. ​rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving
​3. ​zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving
​4. ​risicovolle situaties voorkomen
​5. ​regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein


De deeltaken kunnen niet los gezien worden van de taak. De taak geeft de context en de randvoorwaarde: voor vmbo-leerlingen vinden alle deeltaken plaats in een gesimuleerde omgeving.

In het menu aan de rechterzijde staat een toelichting op de deeltaken.