​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Het ontstaan van het profiel D&P

18-5-2016

Het profiel Dienstverlening & Producten is tussen 2014 en 2016 ontwikkeld voor de intersectorale programma's, inclusief de groene sector. Onder de intersectorale programma's worden gerekend het Intersectorale programma met drie uitstroomrichtingen (Technologie & Dienstverlening, Technologie & Commercie en Dienstverlening & Commercie), Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV), ICT-Route en Technologie in de gemengde leerweg. Leerlingen die voor 2016 een intersectoraal programma volgden, krijgen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op sectoren, werksoorten en vervolgopleidingen. Dit past bij een type leerling dat nog niet of onvoldoende voor ogen heeft wat hij in de toekomst wil. De studiekeuze van de leerling hangt niet af van een reeds aanwezig beroepsperspectief, maar wordt juist gevoed vanuit diverse concrete (praktijk)ervaringen, in combinatie met een goede loopbaanbegeleiding. Dit is ook het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening & Producten (D&P).