​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

De kenmerken van het profiel D&P

9-6-2016

Het D&P-profiel biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren. Dit past bij het type leerling dat nog niet, of onvoldoende, voor ogen heeft wat hij in de toekomst wil.

Opgebouwd langs de as 'diensten/dienstverlening' enerzijds en 'producten/productontwikkeling' anderzijds staat het profiel symbool voor de brede wereld van arbeid en beroep. Het profiel kenmerkt zich door een sectoroverstijgende toepasbaarheid. De kennis en vaardigheden kunnen in alle contexten uitgewerkt worden.

Dienstverlening

​1. Organiseren van een activiteit

​2. Presenteren, promoten en verkopen

​3. Een product maken en verbeteren

​4. Multimediale producten maken

​Producten


De kenmerken van de vier profielmodulen

1. Organiseren van een activiteit (bb, kb, gl)

In de dienstverlenende sector organiseren leerlingen een activiteit. Leerlingen onderzoeken de wensen van de opdrachtgever, gaan binnen wettelijke kaders aan de slag met de voorbereiding en planning en zorgen voor de juiste materialen en middelen. Ook doen zij facilitaire werkzaamheden en voeren werkzaamheden rond hospitality uit.

2. Presenteren, promoten en verkopen (bb, kb)
In dit deel dat gericht is op presenteren, promoten en verkopen in de dienstverlenende sector, leren leerlingen media te gebruiken en media-uitingen te maken. Ook beoordelen zij promotieactiviteiten en maken ze zelf een promotieactiviteit.

3. Een product maken en verbeteren (bb, kb)
In de categorie producten en productontwikkeling leren leerlingen tekeningen te lezen en met machines en gereedschappen om te gaan bij het maken van een product. Daar hoort ook bij: het ontwerpen van een product met behulp van een technisch tekenprogramma.

4. Multimediale producten maken (bb, kb, gl)

Het profieldeel multimediale producten maken richt zich op digitale technieken. Leerlingen leren onder andere over de vormgeving en lay-out van websites en maken zelf een website. Ook bedenken ze een script, werken dit uit in een storyboard en maken een film.