​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

De inhoud van het profiel D&P

13-2-2017

​Het beroepsgerichte profielvak is ontwikkeld langs de as 'diensten/dienstverlening' en 'producten/productontwikkeling'. Deze as staat symbool voor de brede wereld van arbeid en beroep. Immers in alle branches en sectoren zijn beroepssituaties in de categorieën diensten en producten denkbaar. Het D&P-profiel kenmerkt zich door de sectoroverstijgende toepasbaarheid en sluit daarom goed aan bij een brede oriëntatie, terwijl een smallere uitwerking niet uitgesloten wordt. Leerlingen moeten kunnen doorstromen naar alle richtingen. Vanuit die gedachte is het D&P-profiel ontwikkeld.

​ ​Dienstverlening

Organiseren van een activiteit

1.1 een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever
1.2 een activiteit organiseren
1.3 facilitaire werkzaamheden uitvoeren
1.4 regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de organisatie van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen

Presenteren, promoten en verkopen

2.1 verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen, benoemen en professioneel toepassen 
2.2. een product of dienst promoten en verkopen
2.3. doelgericht informatie verstrekken en instructies geven

Een product maken en verbeteren

3.1 een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D
3.2 een product maken

Multimediale producten maken

4.1 een digitaal ontwerp maken
4.2 een instructiefilm maken
4.3 een website ontwerpen en samenstellen
4.4 een applicatie ontwerpen maken
​ ​Producten