​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Intersectoraal
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Rapportage

9-3-2018

Beroepsbeoefenaren (leerlingen) moeten vaak rapporteren over uitgevoerde werkzaamheden, aan collega's of leidinggevenden.

Een gesprek waarin gerapporteerd wordt aan collega's of leidinggevenden heeft over het algemeen de structuur van een Verslag:
identificatie -> gebeurtenissen/feiten

VERSLAG

Kenmerkende opbouw van een rapportage

Opening 
Identificatie1. Waarover wordt gerapporteerd, over welke gebeurtenis of welk probleem?
 
Gebeurtenissen/feiten2. Wat is er gebeurd, wie heeft wat gedaan? Wat zijn de feiten die zijn waargenomen? 
Afsluiting