​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Intersectoraal
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Algemene informatie

24-5-2016

​In de algemene informatie wordt het doel en de functie van de handreikingen beschreven en wordt aangegeven voor wie deze handreiking bedoeld is.

Klik hier voor de algemene informatie.