Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • CKV
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeeld PTA vwo

31-12-2016

Het PTA CKV omvat alle domeinen uit het examenprogramma. De volgende onderdelen moeten hierbij worden opgenomen:

 • alle onderdelen van het examenprogramma;
 • de wijze van examinering (mondeling, schriftelijk, praktisch) van de verschillende onderdelen;
 • de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen;
 • de weging van de verschillende onderdelen.

In dit voorbeeld-PTA wordt uitgegaan van:

 • een ruimere interpretatie van het begrip toets en toetsing:  bij CKV gaat het minder over schriftelijke toetsen en meer over het beoordelen en waarderen van bijvoorbeeld het doen van onderzoek, het ervaren van kunst, het verwerken van nieuwe inzichten in de kunstautobiografie, de reflectie op culturele activiteiten;
 • het doorlopen van de domeinen A tot en met D, waarbij Domein B en Domein C een herhaling kennen;
 • het meerdere keren uitvoeren van onderzoek (Domein C): leerlingen doen twee keer een klein onderzoek (+ 10 slu's) en een keer een groot onderzoek (+ 30 slu's).

Variant A

LeerjaarPeriodeWeging
Vorm HerkansbaarOmschrijving
415%s/m/pneeDomein A: Verkennen Kunstautobiografie
1 en 25%pnee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Autonoom en Toegepast en dimensie Amusement en Engagement

25%pja*Domein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 1
25%pnee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Lokaal en Globaal en dimensie Individueel en Coöperatief

210%pneeDomein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 2
310%p/sja*

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Schoonheid en Lelijkheid en dimensie Traditie en Innovatie

3 10%pneeDomein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht
410%mneeDomein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen
​5​1​10%​s​nee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Feit en Fictie en dimensie Ambachtelijk en Industrieel

​1 en 2
​20%​p​neeDomein C: Verdiepen
Grote onderzoeksopdracht
​2​10%​p/m
​nee​Domein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen

 

Toelichting bij dit schema:

m = mondeling, p = praktisch, s = schriftelijk

* Binnen dit PTA zijn twee herkansingen* opgenomen.

Variant B

LeerjaarPeriodeWeging Vorm HerkansbaarOmschrijving
415%s/m/pneeDomein A: Verkennen Kunstautobiografie
1 en 25%pnee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Autonoom en Toegepast en dimensie Amusement en Engagement

25%pja*Domein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 1
25%pnee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Lokaal en Globaal en dimensie Individueel en Coöperatief

210%pneeDomein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 2
310%p/sja*

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Schoonheid en Lelijkheid en dimensie Traditie en Innovatie

3 10%pneeDomein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht
410%mneeDomein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen
5110%snee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Feit en Fictie en dimensie Ambachtelijk en Industrieel

1 en 220%pneeDomein C: Verdiepen
Grote onderzoeksopdracht
210%p mneeDomein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen


 

Toelichting bij dit schema:

m = mondeling, p = praktisch, s = schriftelijk

* Binnen dit PTA zijn twee herkansingen* opgenomen.