Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • CKV
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeeld PTA havo

31-12-2016

Het PTA CKV omvat alle domeinen uit het examenprogramma. De volgende onderdelen moeten hierbij worden opgenomen:

 • alle onderdelen van het examenprogramma;
 • de wijze van examinering (mondeling, schriftelijk, praktisch) van de verschillende onderdelen;
 • de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen;
 • de weging van de verschillende onderdelen.

In dit voorbeeld-PTA wordt uitgegaan van:

 • een ruimere interpretatie van het begrip toets en toetsing: bij CKV gaat het minder over schriftelijke toetsen en meer over het beoordelen en waarderen van bijvoorbeeld het doen van onderzoek, het ervaren van kunst, het verwerken van nieuwe inzichten in de kunstautobiografie, de reflectie op culturele activiteiten;
 • het doorlopen van de domeinen A tot en met D, waarbij Domein B en Domein C een herhaling kennen;
 • het meerdere keren uitvoeren van onderzoek (Domein C): leerlingen doen twee keer een klein onderzoek (+ 10 slu's) en een keer een groot onderzoek (+ 30 slu's).

Variant A

LeerjaarPeriodeWegingVorm
HerkansbaarOmschrijving
4110%m/s/pneeDomein A: Verkennen kunstautobiografie
1 en 210%pnee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Digitaal en Analoog en dimensie Traditie en Innovatie

210%pja*Domein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 1
210%pnee

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Lokaal en Global en dimensie Schoonheid en Lelijkheid

210%pneeDomein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 2
310%p/sja*

Domein B: Verbreden

Binnen meerdere disciplines ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren. Focus op dimensie Feit en Fictie en dimensie Herkenning en Vervreemding

3 en 420%pneeDomein C: Verdiepen
Grote onderzoeksopdracht
420%mneeDomein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen

 

Toelichting bij dit schema:

m = mondeling, p = praktisch, s = schriftelijk

* Binnen dit PTA zijn twee herkansingen* opgenomen.

Variant B

​LeerjaarPeriodeWeging​Vorm​Herkansbaar​Omschrijving​
​41​​10%​s/m/p​neeDomein A: Verkennen kunstautobiografie
​1 en 2
10%​p​neeDomein B: Verbreden
Ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren uit discipline X
​210%​p​ja*Domein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 1
​210%​p​neeDomein B: Verbreden
Ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren uit discipline Y
​210%​p​neeDomein C: Verdiepen
Kleine onderzoeksopdracht 2
​310%​p/s​ja*Domein B: Verbreden
Ervaringen opdoen en opdrachten uitvoeren uit discipline Z
​3 en 4
20%​p​neeDomein C: Verdiepen
Grote onderzoeksopdracht
​420%​m​neeDomein D: Verbinden
Reflectie op de opgedane ervaringen


Toelichting bij dit schema:

m = mondeling, p = praktisch, s = schriftelijk

* Binnen dit PTA zijn twee herkansingen* opgenomen.