Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • CKV
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Het PTA

24-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

 

Het schoolvak CKV wordt afgesloten met een schoolexamen, daarvoor moet een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden opgesteld. Het PTA is een formeel en wettelijk schooldocument waaraan door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen worden ontleend.

 

Het PTA dient vóór 1 oktober van het desbetreffende schooljaar te worden vastgesteld en wordt gebruikt ter verantwoording aan de inspectie. Daarnaast geeft het PTA leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en schoolleiding informatie over de inhoud en uitvoering van het schoolexamen.


Toetsing

Toetsing bij CKV gaat over het beoordelen en waarderen van bijvoorbeeld het doen van onderzoek, het ervaren van kunst, het verwerken van nieuwe inzichten in de kunstautobiografie, de reflectie op culturele activiteiten.

 

Waaruit bestaat een PTA voor CKV?

Het PTA CKV omvat alle domeinen uit het examenprogramma. De volgende onderdelen moeten hierbij worden opgenomen:

 • alle onderdelen van het examenprogramma;
 • de wijze van examinering (mondeling, schriftelijk, praktisch) van de verschillende onderdelen;
 • de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen;
 • de weging van de verschillende onderdelen.