Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • CKV
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Verschil havo en vwo

31-12-2016

Het examenprogramma CKV is gebaseerd op de beschikbare studielasturen voor havo (120 slu) en voor vwo (160 slu). De examenprogramma's voor havo en vwo verschillen op twee onderdelen.

Verschillen tussen havo en vwo

 HavoVwo
Domein BDe havoleerling kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in ten minste drie kunstdisciplines vanuit een of meerdere van de aangeboden dimensies beschouwen.

De vwo-leerling kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in ten minste vier kunstdisciplines vanuit een of meerdere van de aangeboden dimensies beschouwen.  

Domein CDe havoleerling maakt gebruik van de onder domein B opgedane kunsttheoretische en/of cultuurhistorische kennis.

De vwo-leerling kan deze kennis gebruiken, maar ook kritisch analyseren en contextualiseren.

 

Toelichting op domein B

Scholen, docenten en leerlingen kunnen eigen keuzes maken uit de disciplines: architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. Het verschil in aantal kunstdisciplines is gekoppeld aan het verschil in de beschikbare studielasturen in havo en vwo, maar vooral ook aan het verschil in moeilijkheidsgraad.