Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • CKV
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Studielasturen

31-12-2016

Het aantal studielasturen (SLU's) omvat alle activiteiten die nodig zijn voor het desbetreffende vak: lessen, huiswerk, activiteiten, excursies, onderzoek, presentatie enzovoort. De studielast voor elke leerling is 1600 uren per jaar (40 weken x 40 uur per week). Een havoleerling heeft 3200 SLU en een vwo-leerling 4800 SLU verspreid over de bovenbouwjaren.

Het vak CKV omvat 120 SLU voor havo en 160 SLU voor vwo.

Een uitwerking

Gekoppeld aan de eisen van het examenprogramma is hieronder een voorbeeld uitgewerkt met betrekking tot de verdeling van de SLU's.

DomeinHavo 120 SLU'sVwo 160 SLU's
A Verkennen+ 20 uur+ 20 uur
B Verbreden

+ 30 uur

      3x + 10 uur per discipline

+ 40 uur

      4x + 10 uur per discipline

C Verdiepen

+ 50 u

      2x + 10 uur per discipline

      1x + 30 uur per discipline

+ 80 uur

      3x + 10 uur per discipline

      1x + 50 uur per discipline

D Verbinden+ 20 uur+ 20 uur