Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • CKV
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Begrippenapparaat

31-12-2016

Hanteren van vaktaal en begrippen

Het is belangrijk dat bij het onderzoeken van kunst (zie domein B en domein C) de leerlingen de juiste vaktaal en begrippen hanteren. Het begrippenapparaat fungeert als gereedschap dat past bij de verschillende onderzoeksvragen en vereist dan ook maatwerk. De docent (en leerling) kan gebruikmaken van bestaande overzichten, deze indien gewenst aanvullen en vandaaruit komen tot schooleigen begrippenlijsten.

Bestaande begrippenlijsten

De disciplines, die onderdeel uitmaken van het centraal examen, kennen een syllabus met daarin een begrippenlijst. Denk aan tehatex, kunst (algemeen) of muziek. In de syllabus kunst (algemeen) zijn voor beeldende kunst en vormgeving, dans, theater, film en muziek bijbehorende termen en begrippen uitgewerkt.

Diverse methodes vermelden eveneens begrippenlijsten die ook gebruikt kunnen worden binnen CKV. De school kan ervoor kiezen een eigen begrippenlijst aan te leggen, te hanteren en aan te vullen, bijvoorbeeld naar aanleiding van onderzoek van leerlingen.

In deze handreiking is een voorbeeldbegrippenlijst opgenomen gebaseerd op bovenstaande bronnen.