Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • CKV
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Het examenprogramma

24-9-2018

Het nieuwe examenprogramma CKV is een verplicht vak voor leerlingen in de bovenbouw havo en vwo dat wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor havo omvat het vak CKV 120 SLU's en voor vwo gaat het om 160 SLU's. Alhoewel beide programma's inhoudelijk in essentie gelijk zijn, is in deze handreiking een document opgenomen waarin de verschillen toegelicht worden.

 

Het examenprogramma voor havo en het examenprogramma voor vwo zijn hier apart te downloaden.