De duurzaamheid van het vak

18-6-2015

Voor een succesvolle en duurzame invoering van het examenvak Chinees zijn op deze pagina enkele aandachtspunten opgenomen voor schoolleiders en docenten. De lijst is niet uitputtend.

Voor schoolleiders (en docenten)

 • Als een school invoering van Chinees als eindexamenvak overweegt, is een peiling van de belangstelling onder leerlingen en ouders belangrijk. Om leerlingen en ouders in staat te stellen zo'n keuze te maken is een goede informatievoorziening nodig: over de positie van het vak binnen het curriculum, de wijze van leren en de projecten, het eindexamenprogramma, de eventuele kosten.
 • Maak het aanbieden van het vak Chinees zichtbaar binnen de school, ook op de website.
 • Laat de argumenten voor het aanbieden van Chinees aansluiten bij het visie-/missiedocument van de school.
 • Zoek contact met scholen die al Chinees bieden en maak gebruik van hun ervaringen; aansluiting bij het netwerk Chinees van het EP-Nuffic is sterk aan te raden.
 • Creëer zoveel mogelijk draagvlak in het docententeam van de school; de invoering van een nieuwe taal kan vaak als een bedreiging worden ervaren voor de werkgelegenheid van de andere talendocenten.
 • Draag er zorg voor dat de docent Chinees zo snel mogelijk een lesbevoegdheid haalt.
 • Zorg voor goede randvoorwaarden, als:
  • voldoende budget voor de aanschaf van leermiddelen;
  • eventuele begeleiding /ondersteuning van de docent;
  • een vaklokaal en de inrichting daarvan;
  • een plaats op het rooster gelijkwaardig aan de andere moderne vreemde talen.
 • Zorg na de invoering regelmatig voor goede informatie voor de andere docenten, ouders en leerlingen over de ontwikkelingen rondom het vak Chinees op school.
 • Laat - indien mogelijk - een vaksectie Chinees uit meer dan één docent bestaan.
 • Leg zo snel mogelijk een relatie met een school in China.
 • Laat de docent Chinees ook andere taken binnen de school uitvoeren, zoals mentor of de organisatie van vakoverstijgende projecten.  

Voor docenten

 • Wees goed op de hoogte van het beschikbare lesmateriaal op de Nederlandse markt.
 • Als u een eenmans-sectie op school bent, zoek contact met collega's Chinees van andere middelbare scholen. Dat kan via het netwerk Chinees van het EP-Nuffic.
 • Als u een native speaker bent, is het heel belangrijk dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om mee te kunnen doen aan het schoolleven, en dat u het Nederlandse onderwijssysteem en het pedagogisch-didactische klimaat goed genoeg kent. Dit ma​akt het contact met de collegadocenten en de leerlingen makkelijker.
 • Niet alleen de professionaliteit, ook de sociale vaardigheden zijn heel belangrijk voor de integratie binnen de school en voor de uitstraling van het vak.