​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Taalportfolio

6-1-2015

Het Taalportfolio is een initiatief van de Raad van Europa geweest, kort na het verschijnen van het Europees Referentiekader. Het Taalportfolio is een self-assessment instrument voor vreemdetaalbeheersing, gebaseerd op de descriptoren van het ERK. In een Taalportfolio kan de leerling de vorderingen bijhouden die hij of zij in een vreemde taal maakt. Schriftelijke producten, audio- en video-opnames die het resultaat zijn van allerlei verschillende opdrachten, kunnen in het Taalportfolio worden opgeslagen als documentatie van het eigen taalniveau.

Het Taalportfolio kan door de leerling en de docent ook als planningsinstrument worden ingezet in de begeleiding van het taalleerproces: de leerling reflecteert op wat hij/zij al kan, waar hij/zij nog tekort schiet, en hoe hij/zij het taalniveau kan verbeteren. Dit biedt mogelijkheden voor de docent om te differentiëren.  

Vanuit een pedagogisch perspectief is het Taalportfolio een instrument om zelfevaluatie, zelfstandig leren en het gebruik van de vreemde taal in realistische contexten te stimuleren.

Op de website van het Language Portfolio heeft de Raad van Europa materialen en ideeën uit verschillende landen verzameld voor het gebruik van het Taalportfolio in de les.

Nederland kent sinds 2004 als eerste land in Europa een web-gebaseerde versie van het Taalportfolio. Deze is sinds 2014 te vinden op http://info.peppels.net/europees_taalportfolio#1 .