​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Taaldorp

6-1-2015

Een taaldorp is een gesimuleerd buitenlands dorp(splein) waar leerlingen doorheen gestuurd worden om allerlei opdrachten uit te voeren in de vreemde taal. In het dorp zijn bijvoorbeeld een postkantoor, een restaurant, een souvenirwinkel, een VVV-kantoor, een bioscoop, een politiebureau, een kledingzaak enz. Deze zijn bemand door taaldocenten die vaak hulp krijgen van leerlingen uit hogere klassen, van studenten van de lerarenopleidingen en indien mogelijk van native speakers.

Als leerlingen het taaldorp binnenlopen, krijgen ze een paspoort met daarin de opdrachten. Bijvoorbeeld:

 • Reserveer kaartjes voor de film van morgenmiddag in de bioscoop.
 • Bestel een hapje en een drankje in het restaurant.
 • Doe aangifte op het politiebureau van diefstal van je tas.
 • Koop een kledingstuk en ding af.

In een taaldorp kunnen naast gespreksvaardigheid ook andere taalvaardigheden worden geoefend, bijvoorbeeld:

 • Zoek in de filmwijzer van deze week uit of er een romantische komedie op het programma staat.
 • Luister naar de omroepberichten op het station. Schrijf op welke treinen vertraging hebben en hoe laat ze echt kunnen vertrekken.
 • Schrijf een kaartje/e-mail naar een Chinese vriend(in).

Het doel van een taaldorp is dat leerlingen laten zien en horen dat ze zich kunnen redden in allerlei alledaagse situaties in de landen waarin de vreemde taal wordt gesproken.

Veel scholen maken het materiaal voor de diverse situaties zelf. Voor wie zich wil oriënteren, zijn er op het internet allerlei foto's, oefeningen en voorbeeldactiviteiten te vinden (simpelweg door 'taaldorp' in Google in te typen). Uitgevers als Malmberg en Thieme Meulenhoff hebben taaldorp-pakketten ontwikkeld voor Engels, Duits en Frans. Voor Chinees bestaan er nog geen materialen of voorbeelden, maar docenten kunnen zich laten inspireren door ervaringen en materialen voor de andere talen.  

Wilt u het taaldorp als toetsvorm voor het mondeling (eventueel geïntegreerd met andere vaardigheden) gebruiken, dan raden we u het volgende aan:

 • Neem de publicatie Een taaldorp spree​kt niet vanzelf door. De uitgave van het Expertisecentrum mvt bevat, naast een inleiding en een overzicht met nuttige bronnen, negen interviews met grondleggers van het taaldorp, docenten die het concept toepassen, maar ook met docenten die ermee gestopt zijn.
 • Lees vooral de lijst aandachtspunten en tips achteraan de publicatie: die gaan over allerlei organisatorische zaken, over voorbereidingsactiviteiten met de leerlingen, het maken van de opdrachten, het bewaken van het verloop van het taaldorp zelf, de beoordeling. 
 • Ga na of er op uw school een taaldorp voor andere talen wordt georganiseerd. De organisatie van een taaldorp neemt erg veel tijd in beslag. Het is daarom handig om zich bij andere talen aan te sluiten, onder andere voor het bouwen van het taaldorp en om het rooster van de uitvoering af te stemmen.
 • Neem contact op met docenten die al eerder een taaldorp in een andere taal hebben georganiseerd. Bijvoorbeeld Frans, Duits of Spaans in de onderbouw, Spaans elementair in de bovenbouw.
 • Overweeg om te starten met een beperkte uitvoering, afhankelijk van de mogelijkheden op school, om daarmee zelf ervaring op te bouwen.
 • Ga na of het taaldorp een geschikte toetsvorm van gespreksvaardigheid kan zijn aan het eind van de bovenbouw. 

Geschikte situaties voor een Taaldorp

          Restaurant/Café
          Theater/Bioscoop
          Politiebureau/Lost & Found
          VVV/Reiswinkel
          Kleidingzaak of andere winkel
          Markt
          Dokterspraktijk/Ziekenhuis
          Hotelreceptie
          Camping
          Postkantoor
          etc...