​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Praktische opdrachten

6-1-2015

Praktische opdrachten hebben een meerwaarde bij de moderne vreemde talen en dus ook bij Chinees.

Praktische opdrachten in het PTA Chinees:

 • maken het mogelijk om producten te becijferen die gerelateerd zijn aan uitwisselingsprojecten of andere specifieke activiteiten van de school waarbij Chinees betrokken is;
 • geven status aan opdrachten als films, toneel, het schrijven van een verhaal of het maken van een weblog. Dit zijn opdrachten waar creatief gebruik van de taal in een nieuwe context nodig is. Ze zijn dus geschikt voor het meten van taalvaardigheid;
 • bieden bovendien ook kansen voor andere manieren van toetsen van literatuur.

Bij praktische opdrachten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • het uitvoeren van een toneelstuk;
 • het verslag van een film, een tentoonstelling of een excursie, of een creatieve opdracht die daaraan gekoppeld is;
 • een interview met een native speaker, bijvoorbeeld tijdens een Chinees cultureel evenement in Nederland, of tijdens een verblijf in China;
 • het maken van een krant, bijvoorbeeld als eindproduct van een schoolreis naar China of van een uitwisseling met een Chinese school;
 • het maken van een video: een verhaal, een uitzending van het journaal, het mondeling verslag van een sportwedstrijd, een reisverslag, etc.;
 • het maken van een webpagina, een blog, een magazine etc. over één of meerdere culturele aspecten van China.

Vanzelfsprekend kan deze lijst eindeloos worden aangevuld met nieuwe ideeën.

Praktische opdrachten zijn een geschikte toetsvorm voor het domein E – Chinese cultuur.