​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Leesdossier

6-1-2015

Ook een leesdossier kan worden becijferd en kan meetellen in het PTA. In een leesdossier doet de leerling verslag van zijn leeservaringen. De leesteksten kunnen door de docent worden opgegeven (de hele klas leest dezelfde teksten); de docent kan ook een lijst uitdelen waaruit de leerling zelf kan kiezen, afhankelijk van zijn eigen voorkeuren en taalniveau.

In een leesdossier komen opdrachten over de gelezen teksten. Die kunnen bestaan uit:

 • taalopdrachten, zoals: woorden en uitdrukkingen zoeken die naar iets specifieks in het verhaal verwijzen, woorden en uitdrukkingen zoeken die een bijzondere rol hebben in het verhaal, enz.;
 • verwerkingsopdrachten, zoals:
  • relatie met eigen ervaringen, voorkeuren etc.;
  • opdrachten over specifieke personages (bijv. aangeven met wie je je het meest identificeert en waarom, een fictief interview houden, een brief aan een personage schrijven);
  • het vervolg van het verhaal bedenken;
  • een samenvatting of een tijdlijn weergeven;
  • bespreking van historische of culturele aspecten van China die in het verhaal voorkomen;
  • illustraties zoeken die bij het verhaal passen;
  • vergelijking met de bevindingen van een medeleerling.

Let wel op het verschil tussen een lees- en een literatuurdossier:

Een leesdossier wordt ingezet voor extensief lezen als onderdeel van leesvaardigheid; in dit geval zullen korte, eenvoudige teksten worden gekozen, korte verhalen, eenvoudige gedichten, graded readers in het Chinees, korte artikelen.

Ook voor het onderdeel literatuur en cultuur kan een dossier worden samengesteld. Voor een literatuurdossier zullen er voornamelijk teksten in vertaling worden gelezen. Het doel is dan niet de taalverwerving, maar het stimulleren en verrijken van de literaire en culturele ervaringen van de leerling.