​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Karaktertoets

6-1-2015

Het verdient aanbeveling om het toetsen van de karakterkennis als schooleigen onderdeel van het PTA op te nemen, dit om naast de communicatieve schrijfvaardigheid ook de technische vaardigheid te toetsen. U kunt daarbij een karakterlijst vaststellen, gebaseerd op frequentie, en van uw leerlingen een productieve beheersing van die lijst verwachten.

Raadpleeg ook de pagina Karakterkennis in de sectie Schrijfvaardigheid.