​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Grammatica- en vocabulairetoetsen

6-1-2015

In het eindexamenprogramma hebben de domeinen A t/m D niet expliciet betrekking op kennis van grammatica en woordenschat, maar op de toepassing ervan in de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Grammatica en woordenschat kunnen buiten het PTA in voortgangstoetsen worden getoetst (dus geen SE-toetsen, maar toetsen voor een rapportcijfer).

Als alternatief kunt u overwegen om grammatica en woordenschat als klein onderdeel taalvaardigheid (en dus met een lage weging) bij een SE-toets voor schrijfvaardigheid op te nemen.

 • Voorkom in dit geval zoveel mogelijk vertaalopdrachten.
 • Richt u bij de constructie van de opdracht op de toepassing en niet slechts op de reproductie.
 • Bied variatie in de opdrachten, bied zinnen in een context, vraag geen losse woorden.
 • Overweeg om grammatica- en vocabulairetoetsen op de computer af te nemen, zodat leerlingen niet bezig hoeven te zijn met karaktervaardigheid. U bent immers grammatica en vocabulaire aan het toetsen, en niet de productieve karakterkennis.