​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Onderdelen naar keuze van de school

24-9-2018

Naast de verplichte examendomeinen mag de vaksectie Chinees ook andere onderdelen naar eigen keuze toetsen in het eindexamen, al is dat niet verplicht. De cijfers voor deze onderdelen wegen dan mee in het eindcijfer voor het schoolvak Chinees.  

In het rechtermenu zijn enkele opties opgenomen voor schooleigen onderdelen.