​​
Vakgebied
  • Chinees

Chinees getoetst: 250 oefenvragen op weg naar B1

4-11-2015

Tin Chau Tsui, m.m.v. Xuan Hue Liu-Chau

Chinees getoetst voorziet in de behoefte aan oefen-toetsmateriaal ter voorbereiding op het schoolexamen. De bundel biedt 250 oefenvragen, oplopend van ERK-niveau A1 tot en met A2+. Alle vaardigheden komen aan bod: luistervaardigheid, spreek- en gespreksvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. De toetsopgaven sluiten aan bij de pilotexamens Chinees van SLO, de ERK 'can do'-statements en de karakter- en woordenlijst die samengesteld is door de European Benchmarking Chinese Language Project Team (EBCL).

De bundel sluit goed aan op gangbare lesmethodes als Chinees? 'n Makkie! en Basiscursus Mandarijn Chinees, maar kan ook bij andere methodes als extra materiaal worden ingezet. Omdat de vragen oplopen in niveau, kan de oefenbundel vanaf het begin van de cursus ingezet worden.

De publicatie bestaat uit een boek en een website. Op de site zijn demovragen, audiofragmenten en een docentenhandreiking met toetsmatrijzen te vinden.

Beide auteurs zijn docent Chinese taal met meer dan 25 jaar onderwijservaring. Tin Chau Tsui is ook auteur van de veelgebruikte serie Chinees? Een makkie! en was betrokken bij de totstandkoming van het schoolvak Chinese taal en cultuur.

Xuan Hue Liu-Chau was één van de pilotdocenten van de examenpilot Chinees en is mede-auteur van de vaardigheidstoetsen A1 en A2 van de pilot.

Contactpersoon