​​
Vakgebied
  • Chinees

Chinees A1 en A2 vaardigheidstoetsen

11-6-2015

In het kader van de pilot Chinese Taal en Cultuur zijn lees-, luister-, spreek- en schrijftoetsen ontwikkeld gebaseerd op de ERK-niveaus A1 en A2. Het betreft een losbladige uitgave in een handige verzamelmap. De digitale bestanden met de luisterfragmenten en de leerlingboekjes zijn opgenomen op de bijbehorende cd-rom.

De toetsen zijn uitsluitend door directies van (hoge)scholen te bestellen via hun school emailadres onder vermelding van BRIN of CROHO nummer bij: tweedefase@slo.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Contactpersoon