​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Heeft u aan alles gedacht?

6-1-2015

Dit zijn vragen die u als checklist kunt gebruiken bij het samenstellen van het PTA Chinees.

 • Is er een schoolbreed toetsbeleid geformuleerd? 
 • Heeft u kennisgenomen van de tekst van het examenprogramma Chinees, de handreiking SE, de uitkomsten van de examenpilot 2010-2013? 
 • Heeft u toetsen voor alle domeinen en subdomeinen van het examenprogramma in het PTA opgenomen? 
 • In welke leerjaren neemt u de verschillende onderdelen van het SE af? Wat zijn de redenen?
 • Worden de relevante ERK-niveaus in het PTA Chinees expliciet vermeld? Hoe zit het bij de andere talen op uw school? 
 • Heeft u ervoor gezorgd dat het PTA niet met een overdreven hoeveelheid toetsen wordt overladen?
 • Voor welk percentage tellen de cijfers voor de verschillende domeinen en subdomeinen mee voor het eindcijfer Chinees? 
 • Heeft u besloten gebruik te maken van de keuzevrijheid om schooleigen onderdelen op te nemen?
 • Indien ja, welke?
 • Indien ja, zijn het schooleigen onderwerpen die alle leerlingen aangeboden krijgen? Of is er een gedifferentieerd aanbod?
 • Voor welk percentage tellen de cijfers voor de schooleigen onderwerpen mee voor het eindcijfer Chinees?
 • Heeft u voor een evenwichtige weging van alle onderdelen gezorgd?
 • Wat zijn de argumenten voor uw beslissingen over de weging van de verschillende onderdelen in het SE?
 • Komt het totaal van alle wegingen uit op 100%?