​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Wat moet?

6-1-2015

Alle domeinen van het eindexamenprogramma zijn verplichte onderdelen van het SE. Dat zijn:

A  Leesvaardigheid

B  Kijk- en luistervaardigheid

C  Gespreksvaardigheid, onderverdeeld in
     C1 - gesprekken voeren 
     C2 - spreken

D  Schrijfvaardigheid, onderverdeeld in
     D1 - handmatig
     D2 - digitaal

E  Chinese cultuur, onderverdeeld in
     E1 - Chinese literatuur
     E2 - Chinese cultuur

Alle domeinen en subdomeinen moeten getoetst en becijferd worden. Dit betekent dat ze allemaal opgenomen moeten worden in het PTA.