​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Wat mag/kan?

6-1-2015

Vorm, inhoud, aantal en weging van de schoolexamenonderdelen zijn ter beslissing van de school/vaksectie. De school/vaksectie Chinees mag ook zelf beslissen op welke momenten in het schooljaar de toetsen plaatsvinden.

Daarnaast mag de vaksectie Chinees ook:

 • individuele kandidaten eigen onderwerpen laten kiezen;
 • schooleigen toetsen in het PTA opnemen, bijvoorbeeld een karaktertoets, grammatica of vocabulaire;
 • andere toetsvormen opnemen en becijferen dan een mondelinge of schriftelijke toets, bijvoorbeeld:
  - een taalportfolio;
  - een theaterproject;
  - een praktische opdracht;
  - een leesdossier;
  - een uitwisselingsproject.

Hierover meer in de sectie Onderdelen naar keuze van de school.