​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Aantal en weging, spreiding

6-1-2015

Aantal en weging

Het totaal van alle wegingen moet uitkomen op 100%.
Overlaad het PTA niet met een overdreven hoeveelheid toetsen.
Zorg voor evenwichtige weging van de vaardigheden.

Spreiding

Het spreiden van de SE-toetsen over meerdere leerjaren kan, en is soms een noodzaak. Denk daarbij wel aan het feit dat het eindexamen zoveel mogelijk de taalbeheersing van de leerling moet meten die hij/zij aan het eind van het vwo bereikt heeft. Dat kan alleen in het laatste leerjaar worden gemeten.

Als er door praktische overwegingen of door het schoolbeleid ook SE-toetsen in het voorexamenjaar moeten worden afgenomen, laat ze dan voor een klein percentage meetellen. Deze aanbeveling geldt niet voor literatuur en cultuur, die eventueel ook in het voorexamenjaar kunnen worden afgesloten.