​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • ERK

Voordelen en aandachtspunten van een koppeling van het ERK met Chinees

18-11-2014

​Nu Chinees een officiële moderne vreemde taal in het Nederlandse voortgezet onderwijs is, doet zich de vraag voor, waarom de eindtermen voor Chinees gekoppeld moeten worden aan het ERK.

In Frankrijk (Ministère de l'Éducation nationale, Chinois – palier 1, edition juin 2006) en Duitsland (Fachverband Chinesisch, 2007) worden de eindniveaus van het schoolvak Chinees ook in ERK-niveaus aangegeven.

Wat zijn de voordelen van een koppeling met het ERK?

 • De vergelijkbaarheid met de eindniveaus van de andere officiële schooltalen.
 • De mogelijkheid voor zowel leerlingen als docenten om concreet  inzicht te krijgen in wat je in het Chinees kan aan het einde van je schoolcarrière op het voortgezet onderwijs.
 • De mogelijkheid om het Nederlandse curriculum voor Chinees te vergelijken met dat van andere Europese landen. Immers, de koppeling aan de Europese taalniveaus geeft een indicatie van het bereikte taalniveau die in heel Europa begrepen wordt.
 • Het benadrukken van de functionele rol van woordenschat en grammatica in een communicatieve setting.
 • Het stimuleren van het levensecht leren: de 'can do'-statements beschrijven situaties die leerlingen in het normale leven kunnen tegenkomen; door ze na te bootsen in een communicatieve aanpak wordt het leerproces een stuk realistischer.
 • Objectieve evaluatiecriteria.

De koppeling van het Chinees met het ERK behoudt echter ook enkele aandachtspunten.

De schalen van het ERK die betrekking hebben op het inzetten van strategieën bij lezen en schrijven bijvoorbeeld, dekken onvolledig de specifieke strategieën die nodig zijn bij het begrijpen en het produceren van Chinese teksten; denk hierbij aan het inzetten van de kennis van radicalen om de betekenis van woorden of van afzonderlijke karakters af te leiden.

Onnauwkeurigheid in de uitspraak, in het specifiek bij het gebruik van de tonen, kan eerder leiden tot misverstanden en onbegrip dan bij een verkeerde uitspraak in een westerse taal.

De omschrijvingen van de ERK-schaal voor grammaticale correctheid houden geen rekening met specifieke kenmerken van de structuur van de Chinese taal, waarin bijvoorbeeld de woordvolgorde van essentieel belang is door het ontbreken van vervoegingen van werkwoorden en naamvallen.  

 

Bij het beoordelen van taalniveaus bij Chinees zult u rekening moeten houden met bovenstaande kanttekeningen.