​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • ERK

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

18-11-2014

​Wereldwijd wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde HSK examens om het Chinese competentieniveau van leerlingen in te schatten. Deze gestandaardiseerde examens worden op zes niveaus afgenomen onder auspiciën van het Bureau van de Internationale Raad voor de Chinese Taal (Hanban), en zijn gebaseerd op zes taalcompetentieniveaus, zoals vastgesteld in het Internationaal Curriculum voor Chinees Taalonderwijs (ICCTO) (Xu Lin, 2010). 

Hanban stelt dat het ICCTO zich laat leiden door taal- en communicatiekundige principes, voortkomend uit (Chinese) binnen- en buitenlandse onderwijservaring van het Chinees. De HSK niveaus 1 tot en met 6 worden daarbij gelijk gesteld aan het ERK A1 tot en met C2. In verscheidene Europese studies naar de vergelijkbaarheid van de twee systemen is toch enige terughoudendheid te bemerken ten aanzien van deze koppeling. Het Fachverband Chinesisch (2010) vat deze bezwaren als volgt samen:

 1. De woordenschat vereist voor het behalen van het ERK A1-niveau, kan voor alle talen geschat worden op ongeveer 500 woorden, voor A2 op ongeveer 1000 woorden en voor B1 op ongeveer 2000 woorden. Deze woorden zijn niet specifiek vastgesteld. Het HSK heeft wel vastgestelde lijsten samengesteld van vereiste vocabulaire voor ieder niveau. Deze bevatten echter aanzienlijk minder woorden: 150 voor HSK 1, 300 voor HSK 2 en 600 voor HSK 3, wat slechts een derde is van bovengenoemde aantallen.
 2. Hanban stelt dat het ERK B2-niveau (HSK 4) reeds na 2 jaar behaald kan worden met een studiebelasting van 2-4 uur les per week (160-320 uur). Het Fachverband Chinesisch geeft aan dat zelfs voor Europese talen deze studiebelasting verre van realistisch is. Reeds in 2005 concludeerde het Fachverband dat voor het behalen van Chinese spreek- en schrijfvaardigheid op B2-niveau tussen de 1200 en 1600 uur aan instructie vereist is (exclusief zelfstudie).
 3. Voor het behalen van de ERK-competentieniveaus dienen taalvaardigheden op een veel breder thematisch vlak ontwikkeld te worden.

Een aanvullend bezwaarpunt betreft de toetsvormen die in het HSK worden gebruikt. Over het algemeen toetst het HSK niet op het inzetten van communicatieve taalhandelingen, maar eerder op het beheersen van taalmiddelen (vocabulaire en grammatica). Bovendien wordt in het HSK 1 en 2 niet getoetst op actieve of passieve beheersing van het karakterschrift.