​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • ERK

ERK-streefniveaus voor Chinese Taal en Cultuur en Chinese Taal en cultuur elementair

18-11-2014

​In het advies aangeboden aan OCW op basis van de uitkomsten van de examenpilot Chinees 2010-2013 (Fasoglio & Beeker, 2013) zijn de volgende ERK-niveaus als minimaal haalbaar gesteld voor Chinees:

 leesvaardigheidluistervaardigheidgespreksvaardigheid

schrijfvaardigheid handmatig

schrijfvaardigheid op PC

variant langA2A2A2A1A2
variant elementairA1A1A1A1A1

 

Onder optimale onderwijscondities (zowel in didactisch als in roostertechnisch perspectief) of in het geval van zeer getalenteerde en gemotiveerde leerlingen kan naar hogere beheersingsniveaus worden gestreefd. Denk aan:

Variant lang: leesvaardigheid B1
Variant lang: schrijfvaardigheid (handmatig) A2
Variant elementair: luister- en gespreksvaardigheid A2.

Op de pagina's van deze website die specifiek ingaan op de verschillende vaardigheden, wordt nader uitgelegd wat deze niveaus voor Chinees concreet inhouden.