​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • ERK

Het examenprogramma

24-9-2018

Chinese Taal en Cultuur en Chinese Taal en Cultuur - elementair

​Het eindexamenprogramma Chinese Taal en Cultuur en Chinese Taal en Cultuur - elementair is afgeleid van de examenprogramma's voor de overige moderne vreemde talen:

 • domein A (leesvaardigheid), B (kijk- en luistervaardigheid) en C (gespreksvaardigheid) zijn integraal overgenomen uit het eindexamenprogramma mvt havo/vwo;
 • in de twee subdomeinen van domein D (schrijfvaardigheid) zijn aanvullende specificaties opgenomen voor het respectievelijk handmatig schrijven van karakters en het gebruik van computersoftware;
 • domein E (Chinese cultuur) is onderverdeeld in een subdomein voor literatuur (uit het eindexamenprogramma mvt havo/vwo) en een subdomein voor cultuur (overgenomen uit het examenprogramma Fries en Papiamentu).

Het eindexamenprogramma Chinees geldt zowel voor de variant 'lang' als voor de variant 'elementair'. De domeinen zijn globaal beschreven: dat wil zeggen dat ze geen indicatie geven van het beheersingsniveau dat leerlingen zouden moeten bereiken. Vanzelfsprekend hebben de examens voor de variant lang en voor de variant elementair niet dezelfde moeilijkheidsgraad. In deze handreiking zijn de domeinen nader uitgewerkt in de niveaus die bij elke van de twee varianten haalbaar worden geacht.

U kunt het eindexamenprogramma Chinees voor beide varianten op deze pagina downloaden: klik hiervoor op de betreffende links in de rechter menubalk.