Wanneer te toetsen?

2-6-2015

Gezien het geringe aantal contacturen en de extra aandacht die nodig is voor de verschillende taalvaardigheden in het eindexamenjaar, is het aan te raden om SE-toetsen van het Domein E al in het voorexamenjaar op te nemen in het PTA. Verschillende opties behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • subdomein cultuur in klas 4 en/of 5 toetsen en eventueel afsluiten;
  • subdomein literatuur alleen op basis van een literatuurdossier beoordelen, waarin opdrachten en verslagen van klas 4 t/m 6 verzameld zijn;
  • praktische opdrachten in klas 5 en een kennistoets in klas 6 opnemen.

Er zijn nog andere opties denkbaar, afhankelijk van het lesprogramma en van de eisen van de school met betrekking tot het PTA.