​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Literatuur
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Handreiking
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Literatuuronderwijs
 • Interculturele competentie

Domein E Chinese Cultuur

1-12-2014

Chinese cultuur wordt in het eindexamenprogramma opgenomen in Domein E. Het domein is onderverdeeld in twee subdomeinen: één voor literatuur en één voor cultuur. Door zowel literatuur als cultuur op te nemen in één domein kunnen deze in samenhang een belangrijke bijdrage leveren aan de culturele vorming van de leerlingen.  

Subdomein E1:    Chinese literatuur

De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met ten minste drie literaire werken.  

Subdomein E2:    Chinese cultuur

De kandidaat kan:

 • (door middel van voorbeelden) een overzicht geven van uiteenlopende Chinese cultuuruitingen;
 • beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Chinese cultuuruitingen.