Toetsmatrijzen

19-5-2015

​Voor het maken van een toets schrijfvaardigheid kunt u een zogenaamde toetsmatrijs gebruiken.

Wat is een ERK-toetsmatrijs?

Een ERK-toetsmatrijs is een tabel waarmee u de opgaven van een toets evenwichtig kunt verdelen over de 'can do'-descriptoren van het betreffende niveau en over de ERK-domeinen.

Hierdoor kunt u niet alleen systematisch te werk gaan, maar ook:

- de inhoud van een toets afstemmen op het ERK;
- beslissen welke 'can do'-descriptoren en domeinen aan de orde te laten komen in de toets;
- voorkomen dat er teveel opgaven gericht zijn op een bepaalde 'can do'-descriptor of één domein;
- gelijkwaardige paralleltoetsen ontwikkelen (bijvoorbeeld voor een herkansing);
- de inhoud van een toets verantwoorden naar derden, zoals de schoolleiding of de inspectie.

Kies welk niveau van toepassing is voor de toets: A1 of A2. Bepaal hierna hoeveel en welk soort handmatige en digitale schrijfopdrachten u voor de toets wilt maken.

U kunt de toetsmatrijzen schrijfvaardigheid A1 en A2 rechts op deze pagina downloaden.