Toetsevaluatie

19-5-2015

Als de vaksectie Chinees van plan is de toets te hergebruiken, is het sterk aan te raden om de toets na de  afname te evalueren en de opdrachten te herzien die minder goed hebben gefunctioneerd, bijvoorbeeld omdat de instructies voor de leerling niet duidelijk genoeg blijken te zijn geweest.

Evalueer ook of het beoordelingsformuleer goed gewerkt heeft, bijvoorbeeld door te checken of de interpretatie van de beoordelingscriteria eenduidig was.