Situaties en opdrachten

19-5-2015

Het ERK onderscheidt vier schrijfactiviteiten:

 1. correspondentie
 2. notities, berichten en formulieren
 3. verslagen en rapporten (nog niet aan de orde op deze niveaus)
 4. creatief schrijven

Als schrijfopdrachten geschikt voor dit niveau kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • een ansichtkaart met vakantiegroet (A1);
 • een boodschappenlijstje voor een etentje (A1/A2);
 • een advertentie voor een prikbord (A1/A2);
 • een bedankbriefje (A2);
 • een verjaardagskaart (A1);
 • een sms om af te spreken (A1);
 • een introductiemail aan een Chinees gastgezin (A1);
 • een uitnodiging voor een feestje (A2);
 • een chatgesprek met een uitwisselingsstudent (A2);
 • een voorstel voor een uitje (A2);
 • een korte opstel (A2);
 • etc…

Er zijn natuurlijk nog veel meer situaties te verzinnen. 

Houd bij de formulering van de situatie en opdrachten rekening met de volgende kenmerken:

 • levensechte situaties, aansprekend voor de doelgroep;
 • bij voorkeur ondersteuning met plaatjes (zoals een foto, als het om de beschrijving van iemand gaat);
 • functioneel en communicatief taalgebruik (geen vertaalopdracht);
 • een concreet doel (zoals het maken van een afspraak, het vinden van een plaats, het bestellen van een menu);
 • voldoende sturende instructies, tegelijk rekening houdend met een voldoende open opdracht;
 • een duidelijk format voor het antwoord;
 • eventueel een limiet voor het minimaal of maximaal aantal woorden.

Inspiratie opdoen

Voor Chinees bestaan er vooralsnog niet veel toetsen die bruikbaar zijn voor een schoolexamen gebaseerd op het ERK. De toetsen die in het kader van de examenpilot Chinees zijn ontwikkeld, kunnen op de startpagina van deze site worden besteld.

Voor inspiratie kunt u voorbeelden van ERK-opgaven voor andere talen bekijken, zoals de opgaven ontwikkeld voor de internationale certificaten Frans (DELF/DALF), Engels (Cambridge en IELTS-certificaten), Spaans (Dele, Instituto Cervantes) en Duits (Goethe-certificaten). Voor de links naar de betreffende websites, zie http://www.erk.nl/docent/toetsing/taalcertificaten.

Ook in de volgende publicaties zijn bruikbare voorbeelden uitgewerkt: