Op welk ERK-niveau te toetsen?

13-3-2015

​​​​​​​​​Voor het vaststellen van het streefniveau schrijfvaardigheid Chinees gebruiken we de resultaten van de eindmeting van de examenpilot 2010-2013. De A2-toets die voor deze meting gebruikt werd (Beeker et al., 2013), bestond uit twee delen:

 • eerste deel: 3 opgaven (handmatig);
 • tweede deel: 2 opgaven (op de computer).

Eindmeting Schrijfvaardigheid Examenpilot Chinees A2

Variant lang
% goed (excl. near-natives)

Variant elementair
% goed (excl. near-natives)

Handmatig

57,7%35,3%

Digitaal

65,4%45,3%

 

De leerlingen in de variant elementair hebben in 6 vwo ook een set A1-toetsen Chinees gemaakt. De toets die voor deze meting gebruikt werd (Beeker et al., 2012), bestond wederom uit twee delen:

 • eerste deel: 4 opgaven (handmatig);
 • tweede deel: 5 opgaven (op de computer).

Er werd beter gescoord op A1- dan op A2-niveau:

Eindmeting Schrijfvaardigheid Examenpilot Chinees A1

Variant elementair
% goed (excl. near-natives)

Handmatig63,0 %
Digitaal68,2%

 

Op grond van beide metingen worden de volgende minimum niveau-indicaties aanbevolen voor de constructie van de toets schrijfvaardigheid Chinees:

Variant langA1 handmatig en A2 digitaal
Variant elementairA1


Wat houden de ERK-niveaus in?

In de volgende schema's staan de algemene beschrijvingen van de relevante ERK-niveaus schrijfvaardigheid voor Chinees. Klik op de links voor:

 • de kenmerken van het taalgebruik dat bij het specifieke ERK-niveau hoort;
 • de betreffende 'can do'-descriptoren en enkele daarbij passende situaties;
 • concrete voorbeelden van toetsopgaven.
A1Kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

tekstkenmerken en strategieën 

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven

A2

Kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven, Kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

tekstkenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven

 

Kenmerken voor deze niveaus zijn:

 • Onderwerpen hebben betrekking op de directe eigen omgeving van de schrijver of eenvoudige alledaagse situaties.
 • Het woordgebruik en de woordenschat bestaan uit standaardpatronen met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en kleine groepen van woorden waarmee beperkte informatie wordt overgebracht.
 • De grammaticale correctheid beperkt zich tot het gebruik van eenvoudige constructies. Er kunnen echter nog wel systematisch enkele elementaire fouten voorkomen.
 • Groepen woorden zijn verbonden met behulp van eenvoudige voegwoorden, zoals 'en', 'maar' en 'omdat' (coherentie).

Voor Chinees moeten daarnaast karakters op de juiste wijze worden geschreven.