​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vaardigheidstoetsing

Domein D Schrijfvaardigheid

1-12-2014

​Schrijfvaardigheid wordt in het eindexamenprogramma opgenomen in Domein D, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee subdomeinen:

Subdomein D1:  Handmatig

De kandidaat kan met gebruik van handmatig geschreven karakters:

 • adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers;
 • informatie vragen en verstrekken;
 • verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan gevoelens en standpunten verwoorden.

Subdomein D2: Digitaal

De kandidaat kan met behulp van een Chinese elektronische tekstverwerker en (elektronisch) naslagmateriaal:  

 • adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers;
 • informatie vragen en verstrekken;
 • verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan gevoelens en standpunten verwoorden.

 

Met adequaat wordt bedoeld dat het taalgebruik bij de situatie past, bijvoorbeeld: juiste aanhef (丽丽好 voor vrienden tegenover 尊敬的 女士先生们 voor formele contacten), afsluiting van een brief  (再见 voor vrienden tegenover 祝好 voor formele contacten). 

Bij schriftelijke contacten horen verschillende teksttypes zoals e-mails, aantekeningen, sms-berichten, formulieren, chats, blogs of vrije teksten.

Met doeltaalgebruikers worden de gebruikers van de doeltaal bedoeld, voor wie Chinees zowel de moedertaal als een vreemde taal kan zijn.

De informatie kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen die relevant zijn voor het niveau dat wordt getoetst.

Het doel is afhankelijk van de situatie. Een tekst kan geschreven worden om informatie te krijgen, om te overtuigen, te klagen, een eigen mening of gevoelens te uiten etc.

Ook het publiek, ofwel de lezers, is afhankelijk van de communicatieve situatie. Denk aan een medeleerling, een vriend, een online winkel, de lezers van een (school)krant, etc. Door te schrijven voor een bepaald publiek leren leerlingen niet alleen om zich in te leven in verschillende publieksgroepen, maar ook op basis daarvan publieksgericht te schrijven.​

Bij het toetsen van het eindniveau schrijfvaardigheid van de leerlingen dient aandacht te worden besteed aan zowel het handmatig schrijven als aan het schrijven met behulp van een PC. Daarbij spelen respectievelijk de productieve en de receptieve beheersing van karakters een essentiële rol. In het tweede geval typt de leerling een Chinees woord in het pinyin in; het programma biedt vervolgens de mogelijkheid om het juiste karakter te selecteren uit een gegeven reeks mogelijkheden.

Uiteraard zal de receptieve kennis van karakters groter zijn dan de productieve. Klik hier voor meer informatie over karakterkennis.

De ontwikkeling van de toets schrijfvaardigheid is een taak van de vaksectie Chinees van de school, al dan niet in een samenwerkingsverband met docenten van andere scholen. Hier leest u hoe u dit kunt aanpakken.

Meer weten? Lees ook de publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK, hoofdstukken 5, 6 en 7.