Toetsmatrijzen

13-5-2015

Bepaal of u gespreksvaardigheid en spreekvaardigheid apart wilt toetsen, of juist niet. Kiest u ervoor om ze te combineren in één toets, let er dan wel op dat u aan de twee verschillende onderdelen twee aparte cijfers geeft. Kies vervolgens welk niveau van toepassing is voor de toets: A1 of A2.

Bepaal hierna hoeveel en welk soort gespreks- en/of spreekopdrachten u voor de toets wilt maken. U kunt zich hiervoor baseren op een zogenaamde toetsmatrijs.

Wat is een ERK-toetsmatrijs?

Een ERK-toetsmatrijs is een tabel waarmee de opgaven van een toets evenwichtig kunnen worden verdeeld over de 'can do'-beschrijvingen van het betreffende niveau en over de ERK-domeinen.

Hierdoor kunt u niet alleen systematisch te werk gaan, maar ook:

- de inhoud van een toets afstemmen op het ERK;
- alle 'can do'-beschrijvingen en domeinen aan de orde laten komen in de toets;
- voorkomen dat er teveel opgaven gericht zijn op een bepaalde 'can do'-beschrijving of één domein;
- gelijkwaardige paralleltoetsen ontwikkelen (bijvoorbeeld voor een herkansing);
- de inhoud van een toets verantwoorden naar derden, zoals de schoolleiding of de inspectie.

U kunt de toetsmatrijzen spreek- en gespreksvaardigheid A1 en A2 rechts op deze pagina downloaden.