Toetsevaluatie

13-5-2015

Als de vaksectie Chinees van plan is de toets te hergebruiken, is het sterk aan te raden om de toets na de afname te evalueren en de opdrachten die minder goed hebben gefunctioneerd, te herzien. Oorzaken voor het minder functioneren van een opgave voor gespreksvaardigheid kunnen bijvoorbeeld zijn dat de instructies voor de leerling niet duidelijk genoeg bleken, deze de leerling niet duidelijk genoeg hebben aagezet tot spreken of teveel aanwijzingen hebben gegeven over wat de leerling moet zeggen.

Andere problemen kunnen zich voordoen op het niveau van de beoordelingsformulieren, als de interpretatie van de beoordelingscriteria niet eenduidig bleek te zijn.