Toetsmatrijzen

16-7-2015
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 'can do'-statements en de domeinen van het ERK, raden we u aan om een zogenaamde toetsmatrijs te gebruiken die gebaseerd is op het ERK.

Een ERK-toetsmatrijs is een tabel waarmee de opgaven van een toets evenwichtig kunnen worden verdeeld over de 'can do'-statements van het betreffende niveau en over de ERK-domeinen.

Hierdoor kunt u niet alleen systematisch te werk gaan, maar ook:

- de inhoud van een toets afstemmen op het ERK;
- alle 'can do'-statements en domeinen aan de orde laten komen in de toets;
- voorkomen dat er teveel opgaven gericht zijn op een bepaalde 'can do'-statement of één domein;
- gelijkwaardige paralleltoetsen ontwikkelen (bijvoorbeeld voor een herkansing);
- de inhoud van een toets verantwoorden naar derden, zoals de schoolleiding of de inspectie.

U kunt de toetsmatrijzen luistervaardigheid A1, A2 en B1 rechts op deze pagina downloaden.