Op welk ERK-niveau te toetsen?

13-3-2015

​Voor het vaststellen van het streefniveau luistervaardigheid Chinees gebruiken we de resultaten van de eindmeting van de examenpilot 2010-13 (Fasoglio & Beeker, 2013).

De toets die voor deze meting is gebruikt, bestond uit 11 opgaven (= tekst + vragen) met 43 vragen in totaal. Het niveau nodig om de opgaven goed te maken werd door een internationaal panel ingeschat op minstens A2; bij 7 van de 11 opgaven vond 30% tot 50% van het panel dat een B1 nodig was (Beeker et a., 2013).

Uit deze gegevens kunnen we de volgende niveauindicaties stellen voor de constructie van de toets luistervaardigheid Chinees:

variant langoverwegend A2-opgaven, eventueel aangevuld met enkele
B1-opgaven
variant elementairoverwegend A1-opgaven, aangevuld met een aantal A2-opgaven

 

Wat houden de ERK-niveaus in?

In het volgende schema staan de algemene beschrijvingen van de relevante ERK-niveaus luistervaardigheid voor Chinees. Klik op de links voor meer informatie over de kenmerken van de teksten, de luisterstrategieën die voor dit niveau van toepassing zijn en voor de betreffende 'can do'-descripto​ren aangevuld met concrete illustraties. 

A1Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffe​​​​​​​​​​​​n, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

kenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven

A2

Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld zeer eenvoudige informatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten uit korte, duidelijke eenvoudige berichten en aankondigingen halen.

kenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven

B1

Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

kenmerken en strategieën

'can do'-descriptoren

voorbeeldopgaven