​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • ERK

Antwoordblad, scores en becijfering

30-4-2015

Bij de toets luistervaardigheid moet ook het antwoordblad worden gemaakt. In het antwoordblad:

 • worden de juiste antwoorden en het maximale aantal punten per vraag aangegeven;
 • wordt aangegeven wat bij een open vraag als goed antwoord wordt berekend; 
 • wordt aangegeven hoeveel punten een langer antwoord of het antwoord op een moeilijkere vraag krijgt;
 • wordt omschreven wat met een deel van het maximale aantal punten wordt beloond.

De scores moeten vervolgens worden omgezet in een cijfer. Daarvoor kan een tabel worden gemaakt met behulp van het programma van Cito (lees de instructies op de pagina en download het bestand 'Omzettingsprogramma').